O nas

Cele

Projekt MAKE YOUR WAY ma na celu rozwijanie rożnych form współpracy, aby zaoferować uczniom i absolwentom szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznych i rzeczywistych warunkach w miejscu pracy. Projekt jednocześnie propaguje ich przedsiębiorczą postawę, umożliwiając im pracę w FabLabach i pracowniach LAB.

Celem projektu MAKE YOUR WAY jest również wspieranie ciągłego doskonalenia nauczycieli szkół zawodowych i kadry placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz trenerów i mentorów zarówno w środowisku szkolnym, jak i zawodowym. Szczególnie ważny jest tu rozwój efektywnej, otwartej i innowacyjnej edukacji oraz pedagogiki, poprzez opracowanie materiałów pomagających tym grupom we wspieraniu uczniów szkół zawodowych w korzystaniu z FabLabów.

W związku z tym, projekt wykorzystuje koncepcję „FabLabów” i Labów – małych pracowni, oferujących produkcję cyfrową, które przyczyniają się do propagowania innowacyjności i przedsiębiorczości, będąc nowoczesną platformą do nauki: miejscem do kreowania, uczenia się, mentorowania i tworzenia.

Pracownie tego typu pomagają połączyć społeczność uczących się, nauczycieli, technologów, badaczy, twórców i innowatorów. Koncepcja pierwszego FabLabu powstała w 2001 roku na uczelni MIT i rozrosła się na międzynarodową skalę, przyczyniając się do stworzenia podobnych laboratoriów przynoszącym korzyści społecznościom lokalnym na całym świecie.

Grupy docelowe

Projek MAKE YOUR WAY skierowany jest do:

  • Uczniów szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego, młodzieży w wieku 16 – 26 (przyszli użytkownicy Labów);
  • Nauczycieli, trenerów i mentorów, których wspieramy w rozwoju zawodowym (aby mogli pomagać uczniom w czerpaniu jak największych korzyści z używania pracowni LAB i innych rozwiązań kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy);
  • Pracowników pracowni LAB – aby byli dobrze przygotowani do nawiązywania współpracy z instytucjami kształcenia zawodowego oraz do dalszego rozpowszechniania koncepcji pracowni LAB.

Partnerstwo

Zadania i rezultaty

Trzy głowne rezultaty projektu:

IO1 – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK – AKTYWIZOWANIE PRACOWNI LAB

Przewodnik ten będzie katalogiem dobrych praktyk różnych pracowni LAB w Europie, które promują umiejętności przedsiębiorcze i techniczne. Celem przewodnika jest opisanie dobrze prosperujących pracowni, aby zainspirować organizacje będące na początku ścieżki rozwoju lub dążące do propagowania pracowni LAB.

IO2 – PAKIET NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH

Pakiet będzie składał się z zestawu materiałów do samodzielnej nauki, filmów, samouczków, ćwiczeń praktycznych, zadań i narzędzi diagnostycznych obejmujących 2 główne tematy:

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wiedza niezbędna do założenia firmy,

(Show more)

wsparcie (usługi) dla nowych firm, promocja samozatrudnienia, np. komunikacja, rozwiązywanie problemów, elastyczność, planowanie i organizowanie, odporność na stres… rozwój umiejętności technicznych poprzez uczenie się przez działanie /uczenie się oparte na pracy, promowanie karier technicznych w połączeniu z kreatywnymi rozwiązaniami w celu zwiększenia innowacyjności, np. wytwarzanie addytywne (drukowanie 3D), nowoczesny sprzęt, ICT w kontekście przemysłowym, techniki i trendy w rzemiośle, podstawy DIY itp.

(Show less)

IO3 – MAKE YOUR WAY – PLAN DZIAŁANIA I PRZEWODNIK WSPIERANIA TALENTÓW

Ten rezultat będzie składał się z dwóch istotnych komponentów. Z jednej strony, plan działania MAKE YOUR WAY ma na celu dostarczenie wskazówek dotyczących wdrożenia materiałów edukacyjnych (IO2) przez nauczycieli i szkoleniowców,

(Show more)

a także ustalenie krótko- i długoterminowych celów i działań na przyszłość z wykorzystaniem tych materiałów.

Drugim elementem tego rezultatu będzie kompleksowy przewodnik dla mentorów i trenerów w zakresie pro-przedsiębiorczego mentoringu. Przewodnik będzie skierowany głównie do nauczycieli szkolnictwa zawodowego, trenerów i kardy pracowni LAB. Przewodnik pomoże także przygotować wybranych uczniów do pełnienia roli mentorów i opiekunów dla swoich rówieśników.

Według takiego scenariusza, niniejszy przewodnik pomoże „młodym mentorom” w prowadzeniu zajęć z kolegami (podejście oparte na dzieleniu się jest bardzo powszechne w środowisku pracowni LAB).

(Show less)