O nás

Cíle

Záměrem projektu Make your way je rozvinout relevantní spolupráce a otevřít tak další příležitosti pro studenty odborného vzdělávání pro uplatnění jejich znalostí do praxe a zároveň posílit jejich podnikatelské chování, zejména prostřednictvím práce v digitálních/řemeslných inkubátorech.

MAKE YOUR WAY také hodlá přispět k nepřetržitému profesnímu rozvoji učitelů, školitelů a mentorů odborného vzdělávání ve školním i pracovním prostředí se zaměřením na rozvoj efektivního digitálního, otevřeného a inovativního vzdělávání a pedagogiky prostřednictvím vývoje materiálů, díky kterým odborníci naučí studenty vytěžit maximum z využívání digitálních/řemeslných laboratoří .

Projekt tedy využívá konceptu „Fab Lab“, jiných řemeslných a digitálních laboratoří, či workshopů nabízejícího digitální výrobu, o kterých se prokázalo, že podporují inovace a podnikání, protože jsou platformou pro učení a inovace: místo pro hraní, vytváření , učení, mentorování a vynalézavost.

Takové laboratoře pomáhají propojit komunitu studentů, pedagogů, technologických pracovníků, vědců, tvůrců a inovátorů. Původně byl tento koncept zahájen na MIT v roce 2001 a následně se rozrostl na mezinárodní úrovni a spustil vlnu vytváření podobných laboratoří, z nichž mají prospěch tamější komunity po celém světě.

Cílová skupina

MAKE YOUR WAY cílí přímo na:

  • Studenti odborného vzdělávání, mladí lidé ve věku od 16 do 26 let,kteří se stanou uživateli laboratoří;
  • Učitelé, školitelé a mentoři odborného vzdělávání, kteří jsou podporováni v jejich neustálém profesním rozvoje, jenž pomáhají mladým žákům odborného vzdělávání při maximálním využití výhod vyplývajících z navštěvování laboratoří;
  • Zaměstnanci / facilitátoři laboratoří, aby byli lépe připraveni na partnerství či užší spolupráci se zřizovateli institutů odborného vzdělání a na rozšíření konceptu laboratoří jako takových

Partnerství

Aktivity a výsledky

Projekt přinese 3 hlavní výstupy:

IO1- PRAKTICKÝ PRŮVODCE PŘIVEDENÍ LABU K ŽIVOTU

Tato příručka se bude skládat z katalogu s osvědčenými postupy různých laboratoří napříč Evropou, které propagují podnikatelské i technické dovednosti. Cílem je popsat úspěšné příběhy a inspirovat organizace na začátku cesty nebo usilovat o další rozvoj takových laboratoří.

IO2 – NÁSTROJ PRO UČEBNÍ MATERIÁLY

Tato sada nástrojů bude obsahovat soubor materiálů pro samostudium, videa, návody, praktická cvičení a úkoly, diagnostické nástroje, které pokrývají 2 hlavní témata:

podnikatelské dovednosti a znalosti potřebné k založení podniku,

(Show more)

podpory začínajícím podnikům, podpory samostatné výdělečné činnosti, např. komunikace, řešení problémů, flexibilita, plánování a organizace, odolnost vůči stresu…

rozvoj technických dovedností prostřednictvím zážitkového (pracovního) učení, propagace technických profesí, propojených s kreativitou s cílem podpořit inovace, např. aditivní technologie (3D tisk), moderní vybavení, ICT v průmyslovém kontextu, techniky a trendy v řemeslech, základy pro kutily atd.

(Show less)

IO3 – PLÁN MAKE YOUR WAY A PŘÍRUČKA PRO MENTOROVÁNÍ TALENTŮ

Tento výstup bude složen ze dvou základních částí. Na jedné straně bude plán Make your way, který poskytne vodítko pro budoucí implementaci vyvinutých učebních materiálů (IO2)

(Show more)

poskytovatelům odborného vzdělávání, a také stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle a aktivity pro budoucí využití těchto materiálů.

Na druhé straně bude komplexní průvodce mentorům, školitelů a facilitátorům v oblasti podnikatelského mentorství. Příručka se zaměří hlavně na učitele, školitele a pracovníky odborného vzdělávání. Je zde také záměr připravit některé žáky odborného vzdělávání, aby působili jako učitelé pro potenciální  mladší studenty odborného vzdělávání.

Příručka pomůže těmto „mladým mentorům“ provádět vzájemné činnosti se svými mladšími kolegy (takový přístup ke sdílení znalostí a dovedností je v prostředí LAB velmi přínosný).

(Show less)